web tracking

IRMA

TSH IRMA

Catalogue Number: 
IM3712 / IM3459
Qty/Size: 
100 tests

 

 

 

Manual Immunoassays 2013:

DSL Beckman Coulter Product Catalogue 2013

TSH IRMA

Catalogue Number: 
IM3713 / IM3461
Qty/Size: 
400 tests

 

 

 

 

Manual Immunoassays 2013:

DSL Beckman Coulter Product Catalogue 2013

Total IgE IRMA

Catalogue Number: 
IM0744
Qty/Size: 
100 tests

Manual Immunoassays 2013:

DSL Beckman Coulter Product Catalogue 2013

Thyroglobulin IRMA

Catalogue Number: 
A85726
Qty/Size: 
100 tests

 

 

Manual Immunoassay Brochure:

DSL Beckman Coulter Product Catalogue 2013

T4, Total RIA IRMA

Catalogue Number: 
IM3223
Qty/Size: 
100 tests

 

 

Manual Immunoassay Brochure:

DSL Beckman Coulter Product Catalogue 2013

SHBG IRMA

Catalogue Number: 
IM3532
Qty/Size: 
100 tests

 

 

Manual Immunoassay Brochure:

DSL Beckman Coulter Product Catalogue 2013

Renin IRMA

Catalogue Number: 
DSL-25100
Qty/Size: 
100 tests

 

Manual Immunoassay Brochure:

DSL Beckman Coulter Product Catalogue 2013

PSA free IRMA

Catalogue Number: 
IM2520
Qty/Size: 
50 tests

 

Manual Immunoassay Brochure:

DSL Beckman Coulter Product Catalogue 2013

PSA total IRMA

Catalogue Number: 
IM1950
Qty/Size: 
100 tests

 

Manual Immunoassay Brochure:

DSL Beckman Coulter Product Catalogue 2013

PTH, intact IRMA

Catalogue Number: 
A11930
Qty/Size: 
100 tests